Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO POMORSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ GDAŃSK


ul. Hallera 140/10, 80-416 Gdańsk
Tel. +48 58 7 31 31 00

e-mail: gdansk@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
TOMASZ SZCZERBOWSKI
Tel. kom: +48 665 665 944

e-mail: tomasz.szczerbowski@dotacje-exportgroup.pl

UWAGA:
ODDZIAŁ GDAŃSK PROWADZI RÓWNIEŻ KONSULTACJE TERENOWE W SZCZECINIE ORAZ W KOSZALINIE.


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ WEJHEROWO


Plac Wejhera 11/1, 84-200 Wejherowo
Tel. +48 58 380 20 22

e-mail: wejherowo@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
MARCIN BURCHACKI
Tel. kom: +48 667 949 910

e-mail: marcin.burchacki@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 2 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I - Komercjalizacja wiedzy
Komercjalizacja wiedzy – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa Komercjalizacja wiedzy realizowana będzie poprzez:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.1 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Oś Priorytetowa II - Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa – II Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa Komercjalizacja wiedzy realizowana będzie poprzez:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynku regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z POMORSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>